Back

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dla klientów

PSYCHODIA – CENTRUM BADAŃ I USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

 1. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

PSYCHODIA – CENTRUM BADAŃ I USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH z siedzibą przy

 1. płk. Stanisława Dąbka 2 B, 37-600 Lubaczów wpisana do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem REGON:

363354610 i posługująca się numerem NIP: 7931580776, zwana dalej „firmą”.

Kontakt z firmą w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod

adresem e-mail: polityka.ekursyonline@gmail.com

takie dane osobowe, jak:

 • numer telefonu,
 • adres poczty elektronicznej,

— o ile jest Pan/Pani zainteresowany(a) formą kontaktu telefonicznego (nie

wymagamy obowiązkowego podania numeru telefonu). Podstawą prawną

takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala

przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

W celu informacji zwrotnej na zapytanie wysłane poprzez formularz

kontaktowy na stronie internetowej przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu (nie wymagamy obowiązkowego podania numeru
 • telefonu).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie

udzielonej zgody;

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z

przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji

księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • firma,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP,
 • numer zlecenia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest

konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z

obowiązków wynikających z prawa;

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy

takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie firmę,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator

Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym

przypadku interesem firmy jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą

ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób

trzecich);

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostało podane),
 • adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu

faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych

jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli

tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie

uzasadniony interes (w tym przypadku interesem firmy jest posiadanie danych

osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją

usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie

informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą

prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala

przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy

pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na

wykorzystanie cookies);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane

osobowe, jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym

— dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy

każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do firmy. Administrowanie

stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie

byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust.

1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem

Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes

(w tym przypadku interesem firmy jest administrowanie stroną internetową);

 1. Cookies
 2. Firma na swojej stronie internetowej (www.ekursyonline.pl), podobnie

jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje

tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym

urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a

także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług

korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

 1. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej,

najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli

informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu

uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu

korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych

użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

 • wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej

pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i

aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe

między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi

odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się

na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

 • stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym,

jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony

najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów

wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do

zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i

zwiększać komfort przeglądania stron;

 • utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to

pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu

na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i

hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;

 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby

przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony

internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej

pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.).

Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej

działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i

tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google

Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy

Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi

powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi

bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i

w całej sieci;

 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronie internetowej

posiadamy tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego

fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to

było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez

Facebooka.

 1. Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza

wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej

wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy

Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony

internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej —

całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać

powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu.

Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

 1. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony

internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub

ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne

trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności

logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony,

ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w polubieniu strony

na Facebooku etc.

III. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w

każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

 1. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych

osobowych, to w tym celu wystarczy:

 • wysłać maila bezpośrednio do firmy na adres :

polityka.ekursyonline@gmail.com

 1. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na

podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych

osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu

cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej

odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego

przetwarzania.

 1. Wymóg podania danych osobowych
 2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od

Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych

danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w

zakresie korzystania z usług.

 1. Aby zlecić usługę w serwisie, konieczne jest podanie imienia oraz adresu email

— bez tego nie jesteśmy w stanie zawrzeć oraz wykonać umowy.

 1. Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest

podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem

imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby,

numeru NIP — bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

 1. Aby móc się skontaktować z Panem/Panią telefonicznie w sprawach

związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu —

bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego

podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która

jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega

ocenie przez system informatyczny. Proponowana cena usługi w żaden sposób

nie jest wynikiem oceny dokonanej przez jakikolwiek system informatyczny.

 1. Odbiorcy danych osobowych
 2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy

innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością

przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby,

przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami

prawnikom, którzy realizują usługi, firmom obsługującym szybkie płatności,

firmie księgowej, firmie hostingowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłanie

komunikatów sms, a także firmie ubezpieczeniowej (gdyby zaszła

konieczność naprawienia szkody).

 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu

prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać

Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy

prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić

się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony

zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych

analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie

przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani

danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest

potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane

osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

 1. W sytuacji, gdy nie potrzebujemy wykonywać innych operacji na Pana/Pani

danych osobowych niż ich przechowywanie (np. gdy przechowujemy treść

zlecenia na potrzeby obrony przed roszczeniami), do momentu trwałego

usunięcia lub zniszczenia dodatkowo je zabezpieczamy — poprzez

pseudonimizację. Pseudonimizacja polega na takim zaszyfrowaniu danych

osobowych, czy też zbioru danych osobowych, że bez dodatkowego klucza

nie da się ich odczytać, a zatem takie informacje stają się całkowicie

bezużyteczne dla osoby nieuprawnionej.

 1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych,

uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

 • trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych

w celu zawarcia i wykonania umowy;

 • 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych

przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

(długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy

też nie);

 • 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane

przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego

zawarcia umowy;

 • 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze

spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie

dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych

przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu

przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do

danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie

uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów

marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie

dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych

przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i

administrowania stroną internetową.

 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy

przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub

niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej

umowy wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i

technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego

ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych

pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem. Oczywiście, w przypadku

skorzystania przez Pana/Panią z prawa do zapomnienia takie sytuacje są

rozpatrywane indywidualnie.

 1. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na

potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie może

Pan/Pani zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu

przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub

może Pan/Pani błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

VIII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych

osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym

stopniu.

 1. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego,

a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić

Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia

żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa

uwzględnienia żądania jest konieczna.

 1. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili

przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie III) w związku z

Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z

przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są
 • nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W

takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w

tym celu. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez:

 • wysłanie maila bezpośrednio firmy na adres:

polityka.ekursyonline@gmail.com

 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują

przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności

zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.